Contacte

Email:

  • Per a tractar temes més generals: contacte@afalynch.org
  • Per parlar amb la presidenta: presidencia@afalynch.org
  • Per parlar amb el vicepresident: vicepresidencia@afalynch.org
  • Per tractar temes administratius: secretaria@afalynch.org
  • Per tractar temes monetaris: tresoreria@afalynch.org

Telèfon: 93.765.611 (Barcelona)