Objectius

FINALITATS D’AFALynch

  • Contribuir al desenvolupament de la recerca sobre la Síndrome de Lynch (SL) o Càncer colorrectal hereditari no polipòsic (HNPCC)
  • Difondre els resultats d’aquesta recerca
  • Contribuir a minimitzar l’impacte psicològic tant en el moment de rebre el diagnòstic com al llarg de la vida de l’afectat afavorint la creació i/o especialització de professionals de la salut competents en aquest camp.
  • Promoure polítiques per afavorir la prevenció, el seguiment regular i sistemàtic dels pacients i fer conèixer les possibilitats dels diferents tractaments.
  • Donar suport a les famílies, informar-­les i poder donar­-los-­hi els consells dels especialistes en aquest tipus de malalties de caràcter genètic.
  • Desenvolupar accions al voltant de la població i de les institucions amb la finalitat de sensibilitzar el públic i els professionals de la salut a fi i efecte de millorar el coneixement d’aquesta malaltia i millorar la manera de com fer­se’n càrrec.