Estatuts

Per  a conèixer els estatus de l’Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Lynch, “clica” el següent enllaç:  ESTATUTS AFALynch .