Propers esdeveniments

PRESENTACIÓ II JORNADA AFALynch: Avanços en la síndrome de Lynch i reunió de famílies

El 10/11/2012 es va realitzar a Barcelona la I Jornada AFALynch. Era la primera vegada que es reunien afectats por la Síndrome de Lynch en una jornada que va ser tot un èxit.

Després de gairebé 2 anys, tornem a organitzar-la! Vols conèixer els últims avanços? Si vols conèixer els últims avanços sobre la síndrome de Lynch, les opcions que tenen les persones afectades que desitgen tenir descendència, el paper de l’àcid acetil salicílic com a quimiopreventiu, els diferents preparats per a realitzar la colonoscòpia, mesures preventives, etc. així com conèixer i compartir experiències amb altres afectats, TENS UNA CITA EL 22/11/2014.

Per assistir a la Jornada només cal que omplis el següent formulari.

Podeu accedir al programa de la II Jornada, AQUÍ.


Beca afalynch-Myriad + skyline

Vols assistir a la propera Jornada: Avanços en la Síndrome de Lynch i reunió de famílies el 22/11/2014 amb les despeses pagades? Si vols conèixer-nos d’a prop, escoltar els experts del nostre país en la síndrome de Lynch i compartir amb nosaltres la teva experiència, anima’t a enviar-nos unes 300 paraules explicant-nos la teva motivació per assistir a la Jornada d’Avanços en la Síndrome de Lynch i reunió familiar,   en què creus que podries col·laborar y quines idees se t’acudeixen per a que AFALynch ajudi als afectats. Anima’t a escriure, esprerem els vostres mails!!

 (*) Envia’ns aquestes paraules a: afal.lynch@gmail.com

Condicions Beques AFALynch-Myriad:
Fruit de la col·laboració establerta amb Myriad Genetics l’Associació de Famílies Afectades per la Síndrome de Lynch (AFALynch) concedirà un total de 2 beques, que cobriran les despeses de desplaçament, manutenció i allotjament d’una persona, amb l’objectiu d’assistir a la jornada d’AFALynch, que tindrà lloc a Barcelona d’aquest any. L’Associació escollirà a dues persones per a ser becades, les quals hauran de participar activament o realitzar algun tipus d’aportació personal a l’Associació. En tot cas, l’import de cadascuna de les Beques no podrà excedir de CINC-CENTS EUROS (500€) cada una.

Myriad Genetics no participarà en el procés de selecció del projecte guanyador però sí participarà en l’acte d’entrega dels premis, el qual tindrà lloc en l’acte d’inauguració de les jornades. Myriad Genetics serà informada, amb un mes d’antelació a la celebració de la jornada sobre els candidats escollits per a rebre la Beca Afalynch-MyriadMyriad es reserva el dret de no concedir la Beca en caso que el guanyador de la mateixa hagi manifestat públicament els seus interessos contraris a Myriad o hagi contribuït a la difusió o divulgació d’altres serveis que siguin competència directa de MyriadMyriad haurà de notificar a AFALynch aquesta oposició en el termini d’una setmana des de que aquesta li notifiqui els candidats escollits per a la dotació de la Beca.

logo myriadlogo AFALynch