Vídeos de la I Jornada AFALynch

PRESENTACIÓ D’AFALYNCH A BARCELONA EL 10 DE NOVEMBRE DE
2012

Des d’aquesta pàgina poden accedir als vídeos de la 1ª Jornada per a
Famílies amb síndrome de Lynch. Alguns estan en catala i altres en castellà. La nostra intenció és poder subtitular, en un futur, els vídeos que estan en català.